Akustične rešitve

Akustične rešitve za pisarniške prostore so izdelki in tehnike, namenjeni zmanjševanju ravni hrupa na delovnem mestu.

Uravnotežen prostor s popolno akustično stopnjo je ključni dejavnik uspešnosti in dobrega počutja delavcev po vsem svetu. Raven hrupa pomembno vpliva na produktivnost, udobje in dobro počutje.

Vlaganje v dobre akustične rešitve lahko podjetjem prinese vrsto koristi, vključno z večjo produktivnostjo, večjim udobjem, boljšo razumljivostjo govora, boljšim zdravjem zaposlenih in večjo vrednostjo nepremičnine.

Akustična pisarna

Dobra akustična pisarna je pisarna, ki je zasnovana ali prilagojena tako, da zagotavlja okolje s primerno in udobno ravnjo zvoka.

To pomeni, da je akustika prostora optimizirana na način, da se čim bolj zmanjša neželeni hrup ter zagotovi jasen in razločen zvok za govor in druge pomembne zvoke.

Dobra akustika v pisarni pripomore k zmanjšanju motečih dejavnikov, izboljša koncentracijo in spodbuja pozitivno delovno okolje. Akustiko prostora lahko izboljšate z akustičnimi rešitvami: uporabo zvočno izolacijskih materialov, slušalk za odpravljanje hrupa, posebnih talnih oblog in predelnih sten.

Smernice in standardi

Nekateri od najbolj priznanih standardov za sprejemljive ravni hrupa na delovnem mestu so:

  • WHO priporoča najvišjo raven hrupa 55 dB podnevi in 45 dB ponoči.
  • ANSI priporoča najvišjo raven hrupa 35 dB do 40 dB podnevi in 30 dB ponoči v pisarniškem okolju.
  • EU je prek Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) sprejela predpise, ki priporočajo najvišjo sprejemljivo raven hrupa 80 dB na osemurni delovnik.

EU-OSHA se osredotoča na zagotavljanje zdravja in varnosti, kjer preseganje ravni 80 dB predstavlja možnosti poškodbe sluha. WHO in ANSI pa poleg zdravstvenih učinkov upoštevata tudi vpliv hrupa na produktivnosti, udobje in dobro počutje na delovnem mestu.

Kaj je zvok?

Zvok je sestavljen iz tlačnih valov, ki se pretakajo skozi zrak. Opišemo ga lahko kot energijo, ki nastane zaradi vibracij in se prenaša po zraku ali katerem koli drugem mediju.

Zvočni valovi imajo dve značilnosti:

  • Frekvenca, ki določa ton zvoka: Valovna dolžina določa frekvenco zvoka. Meri se kot število ponavljajočih se vibracij na cikel na sekundo in se izraža v hercih. Slišno območje zvoka je med 20 in 20 000 Hz. Višja kot je frekvenca, višji je ton. Za načrtovanje prostora je predlagana frekvenca od 100 Hz do 5000 Hz.
  • Decibel, ki določa intenzivnost zvoka: Decibel je logaritemska enota, ki izraža jakost zvoka in je pomembna kot kazalnik ravni hrupa. Ljudje lahko slišijo zvoke med 0 in 140 decibeli. Vrednost decibelov ni neposredno ali posredno povezana s frekvenco zvoka.

Zakaj je to pomembno? V današnjem trendu odprtih pisarniških prostorov so zaposleni izpostavljeni prekomerni hrupni obremenitvi. Raven hrupa se običajno giblje med 60 in 80 dB. Kar ovira sodelovanje in koncentracijo.

  • Čas odmeva: Odmevni čas je čas, ki je potreben, da izvirni vir zvoka potihne za 60 dB, in je izražen v sekundah. Da bi dosegli dobro razumljivost in jasnost govora, je odmevni čas potrebno prilagoditi in uravnotežiti z absorpcijskim materialom glede na akustične težave posameznega prostora.

Na čas odmeva vpliva:

  • Glasnost prostora
  • Temperatura v prostoru in
  • Obstoječi absorpcijski materiali

Zakaj je to pomembno? Visoka odmevnost v pisarni okrepi obstoječe moteče zvoke, saj se zvok odbija od sten, miz in drugih trdih površin. Odmev lahko povzroči težave pri razumevanju pogovora, ter motnje pozornosti zaradi ljudi, ki govorijo na drugem koncu velikih prostorov. Odmev je mogoče ublažiti z absorpcijskimi materiali.

Akustika stavbe in akustika prostora

Akustika stavbe: Akustika stavbe je povezana s stavbo in prenosom zvoka iz zunanjih površin v notranjost ter med konstrukcijskimi elementi stavbe kot so stene in tla.

Akustika prostora: Akustika prostora se nanaša na hrup in zvoke v sobi ali katerem koli prostoru. Namesto da bi se osredotočili na izolacijo za odpravljanje prenosa zvokov, je pri akustiki prostora ključna absorpcija, ki preprečuje odboj zvočnih valov v prostoru.

Načela dobre akustike

Absorpcija

Zvočne valove absorbira vsak akustično mehak material, na katerega zvočni valovi naletijo.

Za preprečevanje širjenja zvočne energije se uporablja absorpcijske plošče. Absorpcijske plošče zvočno energijo pretvorijo toploto. Koeficient absorpcije izdelka določa raven in kakovost absorpcije. Absorpcijske rešitve se lahko uporabljajo za fiksne stenske ali stropne elemente.

Dušenje

Dušenje zvoka zmanjšuje prenos zvoka v prostoru.

Zmanjševanje prenosa zvoka med različnimi prostori pomeni zmanjševanje zvočne energije. Običajno se za ta namen uporabljajo navpični elementi. Ti lahko visijo s stopa ali pa so samostoječi. Kot so navpične stropne plošče, delilniki prostorov, zasloni za pisalne mize in nekateri drugi akustični elementi. blaženje ali dušenje zvoka pozitivno vpliva na razumljivost in jasnost govora. Akustična rešitev, ki absorbira moteče zvoke, vodi v mirnejši prostor, spodbuja osredotočenost in navdihuje učinkovito sodelovanje v energičnem delovnem okolju.

Difuzija

Enakomerna porazdelitev zvočne energije v prostoru.

Valovanje, ki ga z akustično obdelavo ni mogoče absorbirati, se enakomerno razprši nazaj v prostor, kar zagotovi boljšo porazdelitev in hkrati ohrani kvaliteten zvok. V nasprotnem primeru se zvok linearno odbije nazaj, zaradi česar nastane neprijeten zvok. To lastnost lahko dosežete z izmenjavanjem različnih globin absorpcijskega materiala in 3D-oblik.

Za izboljšanje akustike pisarniškega okolja in zmanjšanje ravni hrupa so na voljo številne rešitve. Nekatere najpogostejše rešitve vključujejo: Akustične plošče, absorpcijske plošče, protihrupne zavese ali žaluzije, talne rešitve, kot so preproge, gumijasta ali plutovinasta tla, predelne stene, akustično pohištvo in zvočno izolirana vrata.