Načrtovanje kuhinje v pisarni

Poleg opreme pisarniškega prostora je načrtovanje in izvedba kuhinje v pisarni obenem tudi izraz identitete podjetja in njegove kulture.